ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนตุลาคม 2562


ภาพ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็นและ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณเนตรนภา อนุประเสริฐ รักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง​  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงาน Mahidol University International Night 2019วันที่ 25 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "Mahidol University International Night 2019" โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล , แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันอังคารที่ 22​ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิ​ราชสุดา​พร้อมด้วย​ แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เป็นผู้บรรยายหลักของกิจกรรม International Research Forum : Art Activities of Disabled People in Asiaเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้บรรยายหลักของกิจกรรม International Research Forum : Art Activities of Disabled People in Asia ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและด้านการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำโดย คุณศุภสิทธิ์ เนตรวัชรชัย นักแก้ไขการได้ยิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ คณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of San Agustin ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Nenelyn De La Fuente, Ph.D. คณบดี พร้อมด้วย Asst. Prof. Frank S. Emboltura ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม จาก College of Liberal Arts, Sciences and Education, University of San Agustin ประเทศฟิลิปปินส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ  อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ  หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม  ออกกำลังกายอย่างไรให้คนบอกรักหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายอย่างไรให้คนบอกรัก" กิจกรรม "ออกกำลังกายอย่างไรให้คนบอกรัก" เป็นการสอนและสาธิตการออกกำลังกายในรูปแบบ High-Intensity Interval Training : HIIT ที่ผสมผสานกันระหว่างการออกกำลังกายอย่างหนักและการออกกำลังกายอย่างเบาสลับกัน สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย โดยวิทยากรผู้ฝึกสอนจากกรีนไลฟ์ฟิตเนส ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธี เชียงชะนา และ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา ให้การต้อนรับ Mr. Jarvis Grindstaff​เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธี เชียงชะนา และ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา ให้การต้อนรับ Mr. Jarvis Grindstaff จาก Gallaudet University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เป็นนักวิจัยทุน ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ  อาจารย์​ ดร.วรางคณา​ รัชตะวรรณ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว​เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 อาจารย์​ ดร.วรางคณา​ รัชตะวรรณ​ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร​ วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว โดยในงานดังกล่าว วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมี คุณสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมหารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มบริษัท Centralวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เรื่องการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม