ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2562


ภาพ ​ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิราชสุดา ณ วังสระปทุมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดาสามัญประจำปี 2562 โดยมี​ ศาสตราจารย์นายแพทย์.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์​พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดารับมอบรางวัลพันธมิตรและเข้าร่วมงาน UNFPA Thailand Night: Empower Young People for Sustainable Futureเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นผู้แทนรับรางวัลในฐานะพันธมิตรของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ภายใต้ความร่วมมือ "ภาคีสนับสนุนศักยภาพและส่งเสริมสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนที่มีความพิการ" และเข้าร่วมงาน UNFPA Thailand Night: Empower Young People for Sustainable Future ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disabilityวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ The United Nations Development Programme (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมในโครงการ Transforming Future of Work for Gender Equality: Training Workshop on Digital Skills for Women Living with Disability การอบรมจัดขั้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยราชสุดา โดยมีผู้พิการหญิงเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายอย่างไรให้คนบอกรักหน่วยกิจการนักศึกษาได้จัด กิจกรรมเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งกิจกรรม สำหรับกิจกรรม "ออกกำลังกายอย่างไรให้คนบอกรัก" กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มวันพุธที่ 9 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการสอนและสาธิตการออกกำลังกายในรูปแบบ High-Intensity Interval Training : HIIT ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ ​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ เป็นผู้แทนในการรับมอบประกาศเกียรติบัตรบุคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะคนไทยหัวใจไร้คาร์บอน แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงความขอบคุณในการเป็นบุคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะคนไทยหัวใจไร้คาร์บอน ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 22/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ คุณดุสิต สุนทรภักดี ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้วยวาจาในงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2019ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 กับ คุณดุสิต สุนทรภักดี ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานด้วยวาจาประเภท StoryTelling ในชื่อเรื่อง "โอกาสครั้งยิ่งใหญ่ ...ของผู้ชายในโลกเงียบ" ติด 1 ใน 3 ที่ได้คัดเลือกให้นำเสนอ จากผลงาน 60-70 เรื่อง ในงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2019 "Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม" ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ณ มหิดลสิทธาคาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ(ผู้เชี่ยวชาญ) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงาน งานบริการวิชาการด้านคนพิการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ(ผู้เชี่ยวชาญ) ให้การต้อนรับ​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รับมอบเงินบริจาค จากผู้แทนชมรม SCB IEP (Intelligent Entrepreneur Program)และผู้แทนบริษัท กล่องดินสอ จำกัดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562​ ผู้แทนชมรม SCB IEP (Intelligent Entrepreneur Program)และผู้แทนบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ได้เข้ามอบเงินจากการจัดงาน "วิ่งเพื่อให้" ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยราชสุดา​ โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปต่อยอด การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร​ เป็นผู้รับมอบ​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ร่วมงาน เด็กพิการเรียนไหนดี 63 จัดโดย บริษัทกล่องดินสอ จำกัด ณ True Digital Parkเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 บริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดงาน "เด็กพิการเรียนไหนดี 63" เป็นมหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการแห่งเดียวในประเทศ ณ True Digital Park โดยความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กล่องดินสอ Eduzone และ insKru​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ วิทยาลัยราชสุดาร่วมจัดบูธงานวันคนพิการ​ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ​ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17​ พฤศจิกายน 2562 ภายใต้ชื่องาน​ "สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) ในวันเสาร์​ที่ 16 พฤศจิกายน​ 2562​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้​ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันคนพิการ​ ครั้งที่​ 51​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ดร.วีระแมน นิยมพล และทีมวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรม Web Accessibility for Blind and Low Vision Person จากประเทศภูฏาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Person" ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ Mr. Dorji Phuntsho จาก Disabled Person's Association of Bhutan ประเทศภูฏาน นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล คณะผู้บริหาร​และคณาจารย์​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ​ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร​ และคณาจารย์​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ​ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมการประชุม The 8th GACD Annual Scientific Meeting 2019เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม The 8th GACD Annual Scientific Meeting 2019 ณ โรงแรม Millennium Bangkok ประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา และ อาจารย์ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับผู้พิการ ที่ผ่านการคัดเลือก  หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกันจัดทำ หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่จะพัฒนาให้ผู้พิการมีความเป็นมืออาชีพในการเป็น 'นักการโรงแรม' มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการทำงานและการประสานงานทั้งหมดของโรงแรม โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึง 19 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ นายสุทธิพงษ์ สุคำหล้า ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธิพงษ์ สุคำหล้า ศิษย์เก่าที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (เข้ารับการคัดเลือก ขณะเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 5) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ​ วั​ดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร​ แขวงคลองชักพระ​ เขตตลิ่งชัน​ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง​ มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล​ เป็นประธานในพิธี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้บริหารวิทยาลัยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุม The 2nd Annual Implementation Science Research Training School เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานเลี้ยง ประชุม The 2nd Annual Implementation Science Research Training School ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการที่ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม "Annual Scientific Meeting Sao Paulo 2018" ณ ประเทศบราซิล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อให้ ครั้งที่ 1 มอบเงินรายได้ให้วิทยาลัยราชสุดาบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ได้จัดงาน "วิ่งเพื่อให้" ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย​ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล​และ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.​จงดี​ โตอิ้ม​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา​ ให้เกียรติ​เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานมีการเสวนา "มหิดล TCAS ประจำปีการศึกษา 2563" Mahidol Admission & Mahidol Open House แนะนำคณะต่างๆ ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยาลัยราชสุดา ได้เข้าร่วมในการจัดงานโดยนำเสนอกิจกรรม ผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม