ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนธันวาคม 2562


ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Masayuki Nishida นักวิจัยจาก Japan College of Social Work in Tokyoเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Masayuki Nishida นักวิจัยจาก Japan College of Social Work in Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ในการมาเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ภาษามือในประเทศไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ รองคณบดีและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานอธิการบดีเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ วิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน-วิ่ง Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasudaมูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน-วิ่ง "Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ  อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ครบรอบ​ 16​ ปี​ และได้ร่วมบริจาคเงินในนาม​วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่​ 17​ ธันวาคม​ 2562​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ครบรอบ​ 16​ ปี​ และได้ร่วมบริจาคเงินในนาม​วิทยาลัยราชสุดา โดยมี อาจารย์​ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ​ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ  อาจารย์​ ดร.สุนันทา​ ขลิบทอง​ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 อาจารย์​ ดร.สุนันทา​ ขลิบทอง​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม งานดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ​ : การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมวิทยาลัยราชสุดา (Council Visit)เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) เพื่อ ทำความรู้จักและประมวลผลความสำเร็จเป้าหมาย​ แผนการดำเนินการ​ ตลอดจนอุปสรรคและการแก้ปัญหาของแต่ละส่วนงาน​ เพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกซึ่งจะนำมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยระดับโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 50 ปีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดงานครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยในงานดังกล่าว​ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา​ ​ได้เข้าร่วมงานและเป็นผู้แทนในการบริจาคเงินในนามวิทยาลัย​ราชสุดา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นผู้รับมอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ​ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล (MU​International Anti – Corruption Day)เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ วันต่อต้านการทุจริตสากล (MU​International Anti – Corruption Day) โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ โครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti –Corruption Day) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ นำนักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ โดยมี คุณเนตรนภา อนุประเสริฐ ให้การต้อนรับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดงานสัมมนา การศึกษาและการเปลี่ยนผ่านเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ​ จัดงานสัมมนา การศึกษาและการเปลี่ยนผ่านเพื่อการมีงานทำ ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ​ โดยมี อาจารย์​ ดร.วรางคณา​ รัชตะวรรณ​ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสาร​องค์กร​ เป็นประธานในพิธีเปิด​ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพ ​ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ฝึกอบรมการให้ความรู้การใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้จัดการฝึกอบรมการให้ความรู้การใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหูหนวก ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอ ผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน รวมไปถึงการทดสอบการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ​ ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม