ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๓


ภาพ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Ratchasuda Research Community ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 งานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Ratchasuda Research Community ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคต ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Programวันที่ 29 มกราคม 2563 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคต ผ่านทาง Mahidol Apprenticeship Program" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายการตลาดดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา วิทยาลัยราชสุดา อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้เกียรติเป็นวิทยากร ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ วิทยาลัยราชสุดา และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ร่วมกันจัดทำคลิปวีดีโอ​ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ​และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก​ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมกันจัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อส่งกำลังใจไปให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการสาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้และขอให้ทุกคนปลอดภัย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​ หัวข้อการใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ​ใช้​ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา โดย หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ หัวหน้าหอสมุดกลาง เป็นวิทยากร และ คุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากร ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี สถาบันโภชนาการเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานและร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ แพทย์​หญิง​วั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ ​เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้​พิการ​ทางการ​ได้ยิน​เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563​ แพทย์​หญิง​วั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้​พิการ​ทางการ​ได้ยิน​ โดยมี ครูรัตนาภรณ์​ ศรีอร่าม​มณี พร้อมกับกลุ่มจิตอาสาจากมูลนิธิ MOA Thailand​ บรรยายและสาธิต​การจัดดอกไม้ ให้แก่อาจารย์​ ครูผู้ช่วยสอนและเจ้าหน้าที่ผู้พิการทางการได้ยิน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หน่วยการดูแลสุขภาพเด็กและกุมารเวชศาสตร์สังคม เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนานาชาติ เรื่อง Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutanเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ให้เกียรติเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 10 คน และได้กล่าวปิดการอบรม โดย Mr.Karma Norbu ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศภูฏาน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ทีมวิทยากรและบุคลากรของวิทยาลัยราชสุดาที่ให้การต้อนรับและจัดการอบรม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25​วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายภายใต้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25​ ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยราชสุดา โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและวิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2563เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563​ ​ หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2563" ให้กับนักศึกษา (ชั้นปี 1 ระดับปริญญาตรี) ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ แก่นักศึกษา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวัน​ขึ้นปีใหม่​ 2563เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563​ ​ ศาสตรา​จารย์​เกียรติคุณ​นายแพทย์​พูน​พิศ​อมาตยกุล ​ เลขานุการ​มูลนิธิ​ราชสุดา​ และ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ พร้อมด้วย แพทย์หญิงวั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัย​ราชสุดา​ คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​และนักศึกษา​ร่วมในพิธี ทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 9 รูป​ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ การอบรมนานาชาติ เรื่อง Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan​วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan" ในระหว่างวันที่ 13 – 21 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากภูฏาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 คน และครูจำนวน 8 คน จากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆ จากประเทศภูฏาน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มเซ็นทรัลวันที่ 13 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล และ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ การเข้าถึงโอกาสและเสริมสร้างสมรรถนะ ในการเรียนรู้และการมีงานทำของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ โครงการเดิน-วิ่งมินิ​ มาราธอน วิ่งสู้ชีวิต เพื่อสิทธิการมองเห็น​ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อวันที่​ 12​ มกราคม​ 2563​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​นายแพทย์​พูนพิศ​ อมาตยกุล เลขานุการ​มูลนิธิ​ราชสุดา​ พร้อมด้วย​ แพทย์หญิงวั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ และ อาจารย์​สามารถ​ รัตนสาคร เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งมินิ​ มาราธอน วิ่งสู้ชีวิต เพื่อสิทธิการมองเห็น​ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่องการสืบค้นทรัพยากร​จากห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลในเว็บไซต์​และการจัดบรรณานุกรม​ด้วยโปรแกรม EndNoteเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563​ อาจารย์​ ดร.สุนันทา​ ขลิบทอง​ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่องการสืบค้นทรัพยากร​จากห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลในเว็บไซต์​และการจัดบรรณานุกรม​ด้วยโปรแกรม EndNote​ จากฐานข้อมูลออนไลน์​ ​โดยได้รับเกียรติ​จาก​ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร​ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้เข้าร่วมงาน วันครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครบรอบปีที่ 12 ก้าวสู่ปีที่ 13เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563​ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครบรอบปีที่ 12 ก้าวสู่ปีที่13 ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม