ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓


การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ศาลายาระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ ศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติม


แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหอพักพร้อมทั้งได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับงานหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล)เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหารหอพัก วิทยาลัยราชสุดา นำโดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหอพักพร้อมทั้งได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับงานหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) กองกิจการนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับงานบริหารจดหมายเหตุ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับงานบริหารจดหมายเหตุ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านจดหมายเหตุแก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุบผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารของส่วนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม


แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา  เข้ารับมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดโครงการ MUSS  Virtual  Run ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดโครงการ MUSS Virtual Run ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในพิธีดังกล่าว แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา เข้ารับมอบเงินรายหลังจากหักค่าใช้จ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น 112,788 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุม The 5th AUN-DPPnet Executive Board Meetingเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th AUN-DPPnet Executive Board Meeting ผ่านโปรแกรม zoom รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ งานปฐมนิเทศผู้พิการทางการได้ยิน​ จำนวน 22 คนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 กลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท (โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ) และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยราชสุดา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้พิการทางการได้ยิน​ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ "หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล​ คุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ​ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ) และ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย (ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ) ร่วมให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพการจัดอบรม การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยราชสุดา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรม "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" โดยในวันที่ 22 และ 23 สิงหาคม 2563 เป็นการอบรมในหัวข้อ "การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling)" รายละเอียดเพิ่มเติมรองคณบดี​ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์​ร่วมงาน​ ครบรอบ​ 18​ ปี​ วันคล้ายวันสถาปนา​สถาบันนวัตกรรม​การเรียนรู้​ มหาวิทยาลัย​มหิดลเมื่อวันที่​ 21​ สิงหาคม​ 2563​ อาจารย์​ ดร.สุนันทา​ ขลิบ​ทอง​ รองคณบดี​ฝ่า​ยวิ​จัยและ​วิเทศ​สัมพันธ์​ เข้าร่วมงาน​ ครบรอบ​ 18​ ปี​ วันคล้ายวันสถาปนา​สถาบันนวัตกรรม​การเรียนรู้​ มหาวิทยาลัย​มหิดล ทั้งนี้​ วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ ได้​ร่วม​บริจาค​เงิน​สมทบทุน​เพื่อใช้ในกิจการด้านการศึกษา​ โดย รองศาสตราจารย์​ ดร.นายแพทย์​ชัยเลิศ​ พิชิตพรชัย​ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม​การเรียนรู้​ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ​ รายละเอียดเพิ่มเติม


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและอาชีพผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์​ (AI Trainer) สำหรับผู้พิการ ระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา และ บริษัท​ วัลแคน โคอะลิชั่น​ จำกัดเมื่อ​วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา กรรมการบริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและอาชีพผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ (AI Trainer) สำหรับผู้พิการ ระหว่าง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด กับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเป็นผู้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพถ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์สู่มืออาชีพ Mahidol Professional Standards for Instructor(MPSI) วิทยากรโดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ และ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ พิธีมอบวุฒิบัตรโปรแกรม  Flexible Education สำหรับผู้พิการ: Hard/Soft Skills Preparation และ Pre-Incubation Programวันที่ 17 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร "โปรแกรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Education) สำหรับผู้พิการ: Hard/Soft Skills Preparation และ Pre-Incubation Program" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้เข้าเยี่ยมชม การฝึกอบรม หลักสูตร การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณกมลพรรณ พันพึ่ง หัวหน้างานกลยุทธ์วิจัยและบริหารการวิจัย จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแลเครื่องมือแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ การฝึกอบรมหลักสูตร การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิระคนพิการประเทศไทย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ สำนักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับทีมวิทยากร ณ ห้อง 349 อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ ผู้บริหาร​ อาจารย์​ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา​ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาในเครือมูลนิธิมีชัย​ วีระไวทยะเมื่อวันที่​ 7​ สิงหาคม​ 2563​ แพทย์หญิงวัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ อาจารย์​ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา​ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนมีชัยพัฒนาในเครือมูลนิธิมีชัย​ วีระไวทยะ ในการเยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดา และ สาธิตการสีข้าว​ จากนักเรียนโรงเรียน​มีชัยพัฒนา​ รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสื่อวีดีโอเผยแพร่การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำสื่อวีดีโอเผยแพร่ เรื่อง การใช้บริการและการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารการระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยมี อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ อาจารย์ดร.สุจิตรา เขียวศรี และอาจารย์ อรอนงค์ สงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ลิ้งค์ชมวิดีทัศน์และรายละเอียด


ภาพ การอบรมพัฒนาศักยภาพ (Up-skill) หลักสูตร การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetingsเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ (Up-skill)เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน Work from Home​ ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ โครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ในฐานะผู้ทำหน้าที่จัดประชุม(Host) และในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม (User)รุ่นที่ 1 ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลัง​ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563​ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้วิทยาลัยราชสุดาได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ Giving Mahidol Libraries เพื่อซื้อหนังสือ ตำรา วัสดุอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม