ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนสิงหาคม 2563                                                                                                                  English Version

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดาฯ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลัง​ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563​ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้วิทยาลัยราชสุดาฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ Giving Mahidol Libraries เพื่อซื้อหนังสือ ตำรา วัสดุอุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล​ เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลและ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ของวิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

ภาพโดย : ดร. สุวัฒน์ชัย หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ