ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกันยายน ๒๕๖๓


ภาพวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 29 กันยายน 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3 ราย ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมแสดงความยินดี รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพนักศึกษา ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาวันที่ 29 กันยายน 2563 นักศึกษา ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์นักศึกษา โดยมี นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ รักษาการแทนหัวหน้างานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 47 ปี และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพการจัดอบรม​พัฒนาศักยภาพ​(Up-skill) หลักสูตร​ การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ​ Cisco Webex​ Meetings วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ จัดอบรม​พัฒนาศักยภาพ​(Up-skill) หลักสูตร​ การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ​ Cisco Webex​ Meetings​ ในฐานะผู้ทำหน้าที่จัดประชุม​(Host)​ และ​ ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม​ (User) รุ่นที่​ 3 จัดโดย​ งานทรัพยากร​บุคคล​ วิทยาลัย​ราชสุดา​ โดยมี คุณอรรถวุฒิ​ แก้วจันทร์​ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร​ ทั้งนี้​ ​มีบุคลากรเข้าร่วม​การอบรม​ดังกล่าว​ จำนวน 8 คน​ รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563วันที่ 24 กันยายน 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา​ รายละเอียดเพิ่มเติมภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ร่วมแสดงความยินดี​แก่มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา​ 2562วันที่​ 21​ กันยายน​ 2563​ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)​ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ทั้งนี้มีผู้สำเร็จ​การศึกษา​ จำนวน​ 8​ ราย​ โดยในงานดังกล่าวมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมแสดงความยินดี​ และมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิต​ รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต​ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit)วันที่ 18 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต​ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 โดยมีแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 231 รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงานบุคลากร ประจำปี 2563วันที่ 18 กันยายน 2563วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงานบุคลากร ประจำปี 2563 "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุงาน จำนวน 1 ท่าน คือ คุณณัฐชา การะเกตุ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุงาน คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรที่เกษียณอายุงาน และผู้เข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมจัดการประชุมถอดบทเรียนบัณฑิตพิการฝึกงาน (Internship) ใน Co-Working Center ปี 2563 วันที่16 กันยายน 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมจัดการประชุมถอดบทเรียนบัณฑิตพิการฝึกงาน (Internship) ใน Co-Working Center ปี 2563 โดยแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ(Up-skill) หลักสูตร Application ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รุ่นที่ 2วันที่ 15 กันยายน 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ (Up-skill) หลักสูตร Application ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รุ่นที่ 2 จัดโดย งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยราชสุดา โดยมี คุณวรรณรัตน์ ทับแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 15 คน รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564-2566 ระยะ 3 ปี​วันที่​ 11​ กันยายน​ 2563​ วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 - 2566 ระยะ 3 ปี​ โดย แพทย์​หญิง​วั​ชรา​ ริ้ว​ไพบูลย์​ คณบดี​วิทยาลัย​ราชสุดา​ พร้อมด้วย​รองคณบดี​ฝ่ายต่างๆ​ ร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครปฐม ปี 2563วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครปฐม ปี 2563 จากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14วันที่ 8 กันยายน 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 โดยการประชุมนี้เป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็น รายละเอียดเพิ่มเติมภาพ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ 1/256เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563​ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในที่ประชุมได้นำเสนอยุทธศาสตร์​ การวางแผนการดำเนินงาน และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ของวิทยาลัยราชสุดา รายละเอียดเพิ่มเติม