ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกันยายน 2563                                                                                                                    English Version

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563


วันที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี 2563 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ บุคลากร นักศึกษา จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานจากภายนอก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพโดย : ณัฐ​เขต​ หน่วย​โสต​ทัศนศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์