ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนธันวาคม 2563

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทุกส่วนงานเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

ทั้งนี้ ในพิธีถวายราชสดุดี เริ่มโดยประธานในพิธีถวายมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผู้เข้าร่วมงานร่วมกันร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน และเพลงต้นไม้ของพ่อ

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ดร.สุวัฒน์ชัย หน่วยโสตทัศนศึกษา