ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนธันวาคม 2563

อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 51 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานสังคมธรรม ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในงานดังกล่าว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลทุนทรัพย์ ทั้งนี้งานจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสนับสนุนการด้านศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลทุนทรัพย์ และถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา