ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 17 ปี


วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 17 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในงานดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล ซึ่งในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสนับสนุนการด้านศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

ทั้งนี้ งานจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ปิยนุช หน่วยโสตทัศนศึกษา