ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี 2564

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมีนาคม 2564


ภาพ งานแถลงข่าว​และ​พิธีรับมอบพระพุทธ​มหิดล​มงคล​ปัญญา​ญาณ​เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเปิดนิทรรศการวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "ทศวิทยสถาน: 10 เรื่องราวอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล" ณ HALL มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม