ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี 2564

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม 2564


ภาพ  งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๓๐ ปีวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๓๐ปี"ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ  การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา หัวหน้างาน รักษาการหัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา สามัญประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​มหาวิทยาลัย​มหิดล​และผู้แทนส่วนงานภายใ​น​ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 ทั้งนี้​กิจกรรม​ดังกล่าว​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา​ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ​ วิทยาลัย​ราชสุดา​ เข้าร่วมด้วย ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม