ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2564

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 30 ปี


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 30 ปี" ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา