ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

นิทานภาษามือระบบมัลติมีเดีย

ลิ้งค์ไปยังนิทานภาษามือเรื่องราชสีห์กับหนู ลิ้งค์ไปยังนิทานภาษามือ เรื่องราชสึห์กับหนู ลิ้งค์ไปยังนิทานภาษามือเรื่องมดกับนกพิราบการพัฒนาสื่อช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ในการใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์ในไมโครซอฟท์ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

หนังสือภาพโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด


เรื่อง "การแทรกภาพประกอบ"

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา