ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | รวมผลงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล | ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญา ปี ๒๐๐๑ (๒๕๔๔)

ชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้างสรรค์ ประเภทงาน
วีดีโอคอมพิวเตอร์สำหรับคนหูหนวก ม้วน ๑ - ๔ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน โสตทัศนวัสดุ

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญา ปี ๒๐๐๙ (๒๕๕๒)

ชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้างสรรค์ ประเภทงาน
นวัตกรรมภาษามือ "สามมิติ ผศ.เบญจพร ศักดิ์ศิริ และคณะ โสตทัศนวัสดุ