ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ศิษย์เก่า | กิจกรรมของนักศึกษา | ประจำปี ๒๕๕๗ | ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมของนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เข้ารวมแสดงเพลงภาษามือ ในงานกีฬาบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ง ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ งานนี้เพลงภาษามือได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง แก่นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน กีฬาบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพนักศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และบริเวณองค์พระพุทธมณฑล

ภาพนักศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ โครงการ "ศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล" (กิจกรรมที่ ๒ ราตรีคืนสู่เหย้าชาวราชสุดา ครั้งที่ ๑) ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.–๒๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาได้พบปะและเป็นการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาวิทยาลัยฯ ลิ้งค์เพื่อแสดงภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม